Senior Perspectief

1410758_59974973

Keuzevragen over het afbouwen van je huidige werk en betekenisvolle activiteiten na je pensionering houden je steeds meer bezig.

Je hebt nog geen duidelijk perspectief voor de nabije toekomst.
Je ziet het moment waarop je met pensioen mag of moet naderen.
Je hebt in je loopbaan veel ondernomen en verantwoordelijkheid gedragen en blikt terug op de oogst van een werkzaam leven.
Je bent actief en wilt de regie nemen richting je toekomst.

Je wilt samen met mensen in dezelfde levensfase je dilemma’s bespreken, mogelijkheden verkennen en elkaar eens flink aan de tand voelen over fundamentele drijfveren.

Samen in gesprek over levens-loop-baan-vragen 

Start met een individueel (intake)gesprek om persoonlijke leervragen te verkennen.

Vervolgens zijn er groepsbijeenkomsten, op het programma staan:
– spiegeling van eigen ervaring en vragen aan inzichten uit de levenslooppsychologie
– introvisie dynamische oordeelsvorming: inzicht en keuze in de eigen levens-loop-baan, en levensgebieden
– in gesprek met actieve gepensioneerde senioren; welke keuzes maakten zij?
– kritische reflectie op persoonlijke drijfveren en kwaliteiten
– intervisie; leren met een van elkaar

Aantal deelnemers: 4 – 6

Planning in overleg.

Ook als individueel coachingstraject mogelijk.

 

Reageren is niet mogelijk